Kezdőlap
Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv
Projekt célja

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése (KEOP-2.5.0.B.)

A térképezés és tervezés tartalmi és formai követelményeinek megalapozása (metodikai projekt)

Az árvízkockázat-kezelésről szóló új irányelvnek az a célja, hogy csökkentse az árvízkockázatot és mérsékelje az árvizek káros következményeit az Európai Unióba. Az irányelv megköveteli, hogy az árvízkockázat kezeléséről az országhatárokon túlmutatóan tárgyaljanak, valamint kötelezettség vállalásra ösztönöz az átláthatóság javítása és az állampolgárok bevonása érdekében. A tagállamoknak, így Magyarországnak is most már kötelező feladata meghatározni a folyók vízgyűjtő medencéjét és a hozzá kapcsolódó árvízveszélyes part menti területeket, továbbá árvízkockázati térképeket és kezelési terveket kidolgozni ezekre a területekre.
Az árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítéséhez első lépésként szükséges a módszertan megalapozás. A módszertani megalapozás szükségszerűségét alátámasztja, hogy Magyarországon még nem készült az Irányelvben megfogalmazott tartalmú, a hosszú távú fejleményeknek, beleértve a területhasználat és területrendezés előrelátható változásainak, de különösen az éghajlatváltozásnak az árvizek előfordulására gyakorolt hatását is figyelembe vevő előzetes árvízi kockázatbecslés, melynek ki kell terjednie a folyók, patakok árvizei, illetőleg a belvízi elöntés veszélyének kitett területekre egyaránt.

A projekt célja, mindezeknek a szükségleteknek megfelelően az Európai Unió Árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló keretirányelvéhez, valamint Víz Keretirányelvéhez, az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és a Környezet és Energia Operatív Program céljaihoz igazodó árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítésének tudományos megalapozása, átfogó, közös metodika kidolgozása.