Kezdőlap
Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv
Projekt ütemezése
A Támogatási szerződés 4. sz. melléklete alapján a projekt feladatainak ütemezését az 1. sz. táblázat ismerteti.


1. sz. táblázat


  Szerződés vagy tevékenység Feladatütem Dátum
01 Veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek tartalmi és formai követelményeinek meghatározása    
011 Szakmai követelmények meghatározása az árvízi veszélytérképezés hidrológiai-hidraulikai alapjainak megfogalmazásánál - 2009.10.31
0111 - Feladatok specifikálása 2008.07.31
0112 - Szakmai és formai követelmények szükség szerinti módosítása, hatásértékelés 2009.10.30
012 Hidrológiai adatok feltárása - 2009.11.30
013 Szakmai követelmények meghatározása a  kockázati térképezés és általános kockázat kezelési tervezés metodikájához - 2009.11.30
0131 - Feladatok specifikálása 2008.11.30
0132 - Szakmai és formai követelmények szükség szerinti módosítása, hatásértékelés 2009.11.30
014 Szakmai követelmények meghatározása a kockázatkezelési tervezés metodikájához speciális tervtípusok esetén - 2009.11.30
0141 - Feladatok specifikálása 2009.04.28
0142 - Szakmai és formai követelmények szükség szerinti módosítása, hatásértékelés 2009.09.30
015 Szakmai követelmények meghatározása az informatikai támogatás kidolgozásához - 2009.10.31
0151 - Feladatok specifikálása 2009.03.15
0152 - Szakmai és formai követelmények szükség szerinti módosítása, hatásértékelés 2009.10.31
016 Komplex mintapéldák - 2010.03.31
02 Térképezendő területek kijelölése metodikájának kidolgozása    
021 Előzetes kockázatbecslést támogató metodikai elemek - 2009.02.28
0211   Töltésezett folyók árvizei 2009.02.28
0212   Belvízi elöntések 2009.02.28
0213   Kisvízfolyások árvizei 2009.02.28
03 Veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek előállításának metodikája    
031 Árvízi veszélytérkép készítés hidrológiai-hidraulikai alapjainak metodikai megfogalmazása - 2010.01.31
0311 - Döntés előkészítő tanulmány 2009.10.30
0312 - Metodika 2009.10.31
0313 - Mintafeladat, zárójelentés 2010.01.30
032 Árvízvédelmi fővédvonalak védőképességének meghatározása - 2009.10.31
0321   Szakirodalmi áttekintés 2009.02.28
0322   Tönkremeneteli típusok, számítási összefüggések, adatigények 2009.06.30
0323   Megbízhatóság becslés, mintafeladat 2009.10.31
0324   Mintaterületi alkalmazás 2009.10.31
033 A modellezéshez szükséges hidrológiai alapadatok ellenőrzése és javítása - 2010.01.31
034 A kockázati térképezés és általános kockázat kezelési tervezés metodikája - 2010.01.31
0341 - Döntés előkészítő tanulmány 2009.10.31
0342 - Metodika 2009.10.31
0343 - Mintafeladat, zárójelentés 2010.01.31
035 A kockázatkezelési tervezés metodikája speciális tervtípusok esetén - 2009.10.31
0351 - Tervek digitális nyilvántartásának előkészítése (árvíz, belvíz) 2009.07.30
0352   Tervek digitális nyilvántartásának előkészítése (lok., nagyvízi, vízminőségi, tározó üz.) 2009.10.31
0353   Tervtípusokhoz kapcsolható informatikai szolgáltatások műszaki specifikálása 2009.10.31
04 Árvízvédelmi rendszerek tönkremeneteli valószínűségének becslése vízkár-elhárítási védelmi rendszerek modellezése alapján    
041 Vízkárelhárítási védelmi rendszerek modellezése - 2009.06.30
0411   Árvédelmi főművek 2009.06.30
0412   Belvízvédelmi főművek 2009.06.30
0413   Kisvízfolyások műtárgyai 2009.06.30
06 A térképezést és tervezést támogató információs rendszer megtervezése és elkészítése    
061 Az Árvízi Kockázati Információs Rendszer (ÁKIR) tervezése és kidolgozása I.   2009.02.10
0611 - Alap infrstaruktúra beszerzések 2008.12.29
0612 - ÁKIR rendszerterv előkészítés 2009.02.10
062 Az Árvízi Kockázati Információs Rendszer (ÁKIR) tervezése és kidolgozása II. - 2010.03.31
0621 - A térképezést és tervezést támogató információs rendszer tervezése, Infrastruktúra szállítása, ÁKK WEB alapú tájékoztató szállítása 2009.10.31
0622 - Térképezést támogató információs rendszerek kifejlesztése, ÁKIR adatári fejlesztés, térképezés támogatás, tervezés támogatás, veszély és kockázati térképezés, oktatási szolgáltatás, záródokumentáció, mintafeladat, zárójelentés   2010.03.31
063 Adatelőállítás   2010.02.28
0631 - Töltések geotechnikai adatai 2010.02.28
0632 - Felszín alatti talajfizikai adatok 2010.02.28
0633 - Meglévő digitális domborzati model statisztikai ellenörzése helyszíni mérések alapján 2010.02.28
0634 - Mintaterületi domborzati adatok előállítása 2010.02.28
0635 - Vonalas objektumok adatai 2010.02.28
0636 - Elöntési adatok 2010.02.28
0637 - Terület használati adatok 2010.02.28
18 Döntéselőkészítő tanulmányok, tervdokumen-tációk készítése    
181   „Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszközrendszerének kialakítása” tárgyú záró dokumentáció elkészítése - 2010.04.30
19 A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek - 2010.02.28
20 Nyilvánossági és tájékoztatási feladatok - 2010.04.30
21 Projektelőkészítés (utólagos elszámolással) - 2009.04.30
211   A projekt konstrukció végrehajtásának első szintű tervezése 2008.07.31
212   Konzorciumi együttműködés műszaki-gazdasági feltételeinek kidolgozása 2008.07.31
213   A projekt szervezet felállítása 2008.07.31
214   A metodikai projekt szakmai tartalmának kialakítása 2008.07.31
215   A saját és külső teljesítéssel megoldandó feladatcsoportok szétválasztása 2008.07.31
216   A metodikai projekt költség- és időütemezésének elkészítése 2008.07.31
217   A metodikai projekt pályázati dokumentációjának elkészítése 2008.07.31